Podsumowanie pierwszego etapu działań akcji #TczewdlaUkrainy

W gościnnym Centrum Kultury i Sztuki spotkali się wolontariusze akcji #TczewdlaUkrainy. Spotkanie było okazją do podsumowania pierwszych działań prowadzonych w ramach tej akcji. Od pierwszych dni wojny grupa mieszkańców Tczewa zainicjowała działanie mające na celu wsparcie przybywających uchodźców. Dużą siła tego oddolnego przedsięwzięcia są wolontariusze, to na ich barkach spoczywało wykonanie wielu trudnych, czasochłonnych zadań. To spotkanie było dla nich, jako forma podziękowania za dotychczasowe działania. Dla zgromadzonych w CKiS zaśpiewała Magda Bukowska, całość dopełniły filmy podsumowujące ponad miesięczne zmagania. Całą akcją wspierało ok 60 wolontariuszy. Otrzymali oni w ramach podziękowań pamiątkowe dyplomy oraz przypinki z herbem wolnej Ukrainy.

Całą akcję można śledzić na Facebook’owej stronie Tczew dla Ukrainy.

Akcja #TczewdlaUkrainy to działanie grupy działaczy społecznych i organizacji pozarządowych, które od 28.02.2022 organizują pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy, poprzez wysyłkę najpotrzebniejszych rzeczy na miejsce i opiekę nad uchodźcami przybyłymi do Tczewa. W skład inicjatywy wchodzą: Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa (logistyka i transport), Fundacja dla Tczewa (zbiórka rzeczowa i kwesta gotówkowa) i Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga (zbiórka finansowa). Do tej pory zebraliśmy i wydaliśmy 1155 kartonów pomocy (szacunkowa waga 15 ton), z których: 260 wybrane produkty trafiły do Lwowa, Iwano-Frankiwska i Łucka, a stamtąd m.in do Kijowa, 50 na granicę do organizacji charytatywnych, pozostałe na potrzeby uchodźców w Tczewie (Centrum Wsparcia na ul. Kwiatowej 2, rodziny indywidualne). W ramach akcji wysłano 10 transportów i przywieziono 60 osób z Ukrainy. Zbiórki finansowe i kwesty pieniężne przyniosły ponad 60.000. Ponad połowa tych środków została już uruchomiona na potrzeby przybywających uchodźców, ale także wysłano sprzęt medyczny, odzież termiczną, buty i żywność do ogarniętych wojna terenów.

red.