Інформація про харчування біженців з України / Informacje w sprawie żywienia uchodźców z Ukrainy

Ми вже за години до завершення угоди про годування біженців з України. На сайті Фонду буде надано необхідну інформацію щодо цього процесу. Нижче наведена форма, в якій ви можете зареєструватися на програму харчування. Усім процесом займається World Central Kitchen (WCK), яка фінансує програму. Наш фонд є партнером, а смачні страви готують Gościniec & Hotel nad Wisłą. Нами рухає акція #TczewdlaUkrainy.

Jesteśmy już godziny od finalizacji umowy dotyczącej żywienia uchodźców z Ukrainy. Na stronie Fundacji będą, niezbędne informacje dotyczące tego procesu. Poniżej zamieszczamy formularz, w którym można zapisać się do programu żywienia. Cały proces realizuje World Central Kitchen (WCK), która finansuje program. Nasza Fundacja jest partnerem, a smaczne posiłki przygotowywać będzie Gościniec & Hotel nad Wisłą. Napędza nas akcja #TczewdlaUkrainy.

red.