Інформація про харчування біженців за World Central Kitchen / Informacje dotyczące żywienia uchodźców przez World Central Kitchen

Зверніть увагу, що з причин, не залежних від нашого фонду, World Central Kitchen тимчасово призупинила проекти в Польщі. Чекаємо відкриття нових видів діяльності. Будемо наполягати на терпінні.

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od naszej Fundacji, World Central Kitchen wstrzymałao na chwilę projekty w Polsce. Czekamy na otwarcie nowych działań. Porsimy o cierpliwość.

red.