Cieszę sie, że pokonaliście pandemię

…”Cieszę się, że pokonaliście pandemię”… Tymi słowami była prezes FDT  Wiesława Quella przywitała gości spotkania integracyjnego, sympatyków i beneficjentów projektów realizowanych przez Fundację. Mówi się, używając modnego ostatnio określenia o DNA organizacji. Gdybyśmy mieli zaimplementować to określenie do naszych potrzeb, to istotnie, projekty prozdrowotne, aktywizujące, stanowią ważną przestrzeń realizowaną przez Fundację. Tak będzie w kolejnej perspektywie naszej działalności. Taka deklarację złożył nowy prezes Fundacji Michał Wieczorkowski. Ustępująca Prezes pełnić będzie swoja misję, jako przewodnicząca rady Fundacji i zapewne bliskie jej sercu projekty dla aktywnych kobiet będą kontynuowane.  

red.