Dom Polsko Ukraiński

Jednym z działań, bardziej systemowym, a może systematycznym jest prowadzenie Domu Polsko Ukraińskiego. Dom brzmi dumnie, dostojnie zważywszy ze ogranicza się on do sali szkoleniowej i sali w której mieści się Fundacja. To co chcemy stworzyć nie jest zawarte w spektakularnej przestrzeni tylko w głowach prowadzących projekt i uczestników. Zacznijmy od najważniejszego czyli finansów, bez których wszystko w dalszym ciągu tkwiło by tylko w głowach. Przede wszystkim donacja od Fundacji Pracowniczej Grupy VKR pozwoliła na zakup sprzętów niezbędnych do prowadzenia działań, realizację działań ad hoc, opłacenie kosztów nauczycieli kursu j. polskiego. W ramach Domu prowadzimy doradztwo zawodowe, doradztwo w zakresie różnych niezbędnych czynności, procesów które pomagają organizować zecie w Polsce itp. Ten zakres realizowany jest częściowo ze wsparcia Miasta Tczewa które przekazało środki w trybie specjalnym w ramach realizacji zadań publicznych. Włączamy też naszych kursantów w działania na rzecz społeczności lokalnej, planujemy, aby te działania nabierały coraz większego rozmachu. Chcemy pomagać naszym gościom w utrzymywaniu tożsamości narodowej ale jednocześnie chcemy dać im poczucie ze ą ważna częścią naszej społeczności. Tak chcemy się na wzajem ubogacać.

red.