Misja

Misja

Naszą misję chcemy realizować poprzez działania, które pobudzały będą do aktywności w różnych obszarach. Nie mają to być działania na zasadzie „sztuka dla sztuki”, ale wysoce zaangażowane organizacyjnie procesy, na końcu których będą działania ciekawe, profesjonalne, służące beneficjentom i odbiorcom. Chcemy uczyć i się uczyć, chcemy zdobywać i pomagać zdobywcom. Chcemy inspirować, jednocześnie pragniemy również słuchać. Zamknij teraz na 3 sekundy oczy i przypomnij sobie czasy edukacji, może jakieś działania, których do dzisiaj niezbyt chętnie wracasz… Dlaczego? Może dlatego że zabrakło tego, o czym piszemy w  pierwszych zdaniach. Jeżeli na myśl, że coś z nami robisz nie świecą Ci się oczy, nie przyspiesza Twój oddech, tzn. że jeszcze czegoś gruntownie nie przepracowaliśmy, nie dopracowaliśmy, może jeszcze czegoś nie usłyszeliśmy. Może brakuje nam Twojego głosu. POWIEDZ NAM, co Twoim zdaniem jest ciekawe, co mamy poprawić. Obszary w których chcemy robić te CIEKAWE I POTRZEBNE rzeczy można zawrzeć w celach naszej organizacji. Rok 2022 jest rokiem powrotu do aktywności, którą zastopowała pandemia. Czas powrócić do normalności, nie tylko idąc do kina, na mecz czy na zakupy w centrum handlowym. Normalność w naszej definicji to możliwość spotkania z drugim człowiekiem, niczym nie skrępowana, żadnym cyfrowym przekazem, obawą wirusa. Niczym w legendzie o mędrcu Ben Daher, wynalazcy szachów, chcemy kłaść na każdym następnym polu szachownicy dwa ziarenka więcej. To stwarza niesamowite możliwości. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi planami działań na rok 2022. Są wśród nich plany długoterminowe, dalekosiężne, cierpliwie czkające na realizację, jak i krótkoterminowe cykliczne działania fundacji. Kilka pomysłów: Mały wielki chór – projekt profesjonalnego chóru, grającego hity muzyki rozrywkowej występującego z muzykami towarzyszącymi na co dzień gwiazdom polskiej estrady Festiwal ulicznych artystów – festiwal najlepszych performerów ulicznych Pokochaj siebie – innowacyjnie po zdrowie Jesienne batalia o zdrowie – innowacyjnie po zdrowie tylko że jesienią Centrum Integracji przez Sztukę – centrum stanowiące schronienie artystyczne dla artystów z „różnych stron sztuki” Warsztaty streetart’owe i rap’owe coś dla niesfornych i zbuntowanych Festiwal Teatrów Ulicznych – Zdarzenia 2.0 – „zdarzenie”, którego brakuje wszystkim od lat. Konkretyzując, możemy naszą misję zawrzeć – wspieranie oraz współtworzenie działań i przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz gospodarczo użytecznych, organizowanych przez instytucje, kultury, samorządy i organizacje pozarządowe dla promocji miasta Tczewa i regionu; – promowanie uzdolnionej młodzieży oraz wspieranie dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonej wykluczeniem społecznym; – prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz kobiet; – organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji o charakterze kulturalnym i edukacyjnym; – rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzone działania – organizowanie i współdziałanie w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i gospodarczych w tym wystaw, festiwali, biennale, konkursów oraz innych imprez kulturalnych; – zakładanie i prowadzenie klubów, sekcji, szkół teatrów i innych form edukacyjnych; – opracowywanie projektów dotacyjnych oraz pozyskiwanie środków finansowych w inny skuteczny, dopuszczalny prawem sposób; – aktywizację i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom i młodzieży; – organizowanie różnorodnych działań kulturalnych i edukacyjnych oraz wszelkich innych działań społecznych; – współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi; – organizowanie staży krajowych i zagranicznych dla uzdolnionej młodzieży