Pokochaj siebie

Mały projekt, który uczyni kilka Tczewianek zdrowszymi i bardziej świadomymi batalii jaka trzeba stoczyć o zdrowie. Samoświadomość oraz poczucie własnej wartości są parametrami zależnymi od wielu czynników. Uznaliśmy, że człowiek jako istota społeczna zależny jest od relacji. Z jednej strony są to relacje rodzinne, z drugiej zaś, relacje towarzyskie, zawodowe itp. To właśnie one najczęściej stanowią zwierciadło pomagające zweryfikować się, wzmocnić, zobaczyć swoją pozycję. Nasz dobrostan psychiczny jest skorelowany z dobrostanem fizycznym. Wzajemnie przenikająca się rola obu determinantów naszego życia podnosi lub obniża jakość życia człowieka. Innymi słowy: pewność siebie, doskonałe samopoczucie psychiczne znacząco podniesie jakość funkcjonowania naszego organizmu. Przyglądając się drugiej stronie – kondycja fizyczna przełoży się na aktywność społeczną. Zadanie składa się z rekrutacji,  3 etapów zasadniczych i upowszechniania. Rekrutację poprzedzona będzie spotkaniem zespołu projektowego składającego się ze specjalistów i realizatorów projektu.  a zatem Pokochaj siebie.