Положення про фотоконкурс «Моя подорож до Польщі»

Положення про фотоконкурс «Моя подорож до Польщі»

I. Загальні умови

1. Положення про фотоконкурс «Мій шлях до Польщі» (далі: «Положення») визначає умови участі в Конкурсі фоторобіт.

2. Організатором конкурсу є Фундація для Тчева з юридичною адресою в Тчеві, пл. Григорій 5

3. Під час проведення Конкурсу зміст Положення буде доступним для перегляду на сайті www.fundacjadla.pl

4. Конкурс організовується на території Республіки Польща і полягає в публікації Конкурсної роботи відповідно до правил, викладених у цьому Положенні.

5. Тривалість конкурсу – кінцевий термін подання робіт. Конкурс триває з 21 листопада 2022 року з 9.00 до 26 листопада 2022 року до 24.00 – кінцевий термін подачі робіт.

6. Конкурс буде проведено 27 листопада 2022 року до 20.00.

II. Учасники конкурсу

1. Учасником Конкурсу (далі: «Учасник») може бути будь-яка особа без вікових обмежень після надсилання від 1 до 5 конкурсних фотографій на електронну адресу конкурсу: kontakt@funadacjadla.pl

2. Неповнолітнім необхідно додати скан згоди (додаток 1) законного представника (додаток 1) на роботу.

III. Правила змагань

1. Конкурсне завдання полягає в тому, щоб: Надіслати Конкурсну роботу, тобто фотографію на тему «Моя подорож до Польщі» на електронну адресу: competition@funadacjadla.pl  та https://www.facebook.com/FundacjadlaTczewa/  ввести гасло конкурсу, тобто «Моя подорож до Польщі» та ім’я автора роботи.

2. У повідомленні необхідно повторно вказати своє ім’я, вік та назву твору та написати заяву такого змісту:

«Я є автором фотографії, надісланої в цьому електронному листі, і даю згоду на її публікацію».

3. У разі неповнолітнього Учасника додаємо «заяву про згоду на участь у конкурсі, зазначену в Додатку 1», видану законним опікуном.

Конкурсна робота повинна відповідати таким умовам:

4. Техніка – цифрова фотографія з мінімальною роздільною здатністю 4 млн пікселів. У форматі JPEG

5. Конкурсна робота повинна містити фото, що документує наступні події:

а) поїздка до Польщі у зв’язку з початком війни в Україні;

б) Перші дні в Польщі, організація життя в Польщі тощо;

c) Фотографії, що документують руйнування та інші воєнні події, за винятком різких зображень, що містять насильство та заборонений контент;

6. Конкурсні роботи, які містять вміст, що суперечить правовому порядку Республіки Польща, містить образливий або образливий зміст, порушує авторські права третіх осіб, а також містить еротичний, непристойний, глузливий, непристойний зміст, що порушує загальноприйняті принципи моралі, особиста гідність, у тому числі на тлі релігійної, етнічної та расової приналежності, а також ті, що не відповідають вимогам, викладеним у цьому Положенні, не беруть участі в Конкурсі та підлягають відхиленню Організатором.

7. Конкурсна робота, яка суперечить Положенню або в Організатора є сумніви щодо того, що вона іншим чином може порушувати права третіх осіб, зокрема авторські права чи права на зображення, буде відхилена Організатором.

8. Рішення Організатора про відхилення Конкурсної роботи, прийняте на підставі Положення, оскарженню не підлягає. При цьому Організатор залишає за собою право змінити прийняте рішення у разі зміни обставин або появи нової інформації.

9. Переможцями Конкурсу є Учасники, роботи яких отримають найвищу оцінку від журі, призначеного Організатором, до складу якого увійдуть волонтери Фонду.

10. Фотографії оцінюються за такими критеріями:

а) фотографію, що відповідає об’єкту

б) характеризується цікавою ідеєю

в) мати цікаву експозицію світла

г. нести цікаве повідомлення

е. оголення емоцій

11. Переможець Конкурсу отримає інформацію про виграш у зворотному повідомленні на адресу електронної пошти, з якої надіслано Конкурсну роботу.

12. Переможець Конкурсу повинен підтвердити дату отримання призу протягом 1 дня з моменту отримання електронного листа.

13. Результати конкурсу будуть оголошені Організатором на сайті www.fundacjadla.pl  та https://www.facebook.com/FundacjadlaTczewa/

14. Організатор не несе відповідальності за збитки, спричинені недотриманням Учасником положень Регламенту, зокрема за порушення положень п. III 6.-7. Положення, та внаслідок відхилення Конкурсної роботи.

15. Публікуючи Конкурсну роботу або погоджуючись на таку публікацію, Учасник публікує Конкурсну роботу на свій власний ризик і від свого імені та несе відповідальність за будь-які порушення прав третіх осіб, спричинені публікацією Конкурсної роботи у Facebook або на веб-сайтах, указаних у списку. в Положенні, зокрема за порушення авторських прав. Таким чином, Учасник звільняє Організатора від відповідальності за будь-які претензії третіх осіб, що виникають у зв’язку з публікацією Конкурсної роботи Організатором.

16. Подаючи роботи на конкурс, Учасник погоджується на їх публікацію на веб-сторінці www.fundacjadla.pl  https://www.facebook.com/FundacjadlaTczewa/  та під час виставок, організованих Організатором, незалежно від зайнятих місць у змагання.

IV. Мета конкурсу

1. Мета конкурсу: Отримання фотодокументації для виставки «Моя подорож до Польщі»

2. Через виставку ми хочемо показати останні події з точки зору біженців з України, ми хочемо показати значення допомоги, яку надають жителі нашого міста.

3. За допомогою виставки ми хочемо запросити мешканців Тчева подумати про допомогу постраждалим від війни прикрасам тощо.

V. Нагороди

1. Організатор надає такі призи в конкурсі:

2. 1 місце – Приз вартістю 400 злотих (у вигляді ваучера або матеріальної премії)

3. 2 місце – Приз вартістю 200 злотих (у вигляді ваучера або матеріальної премії)

4. 3 місце – Приз вартістю 100 злотих (у вигляді ваучера або матеріальної премії)

5. Призи не можна обміняти на інші призи чи грошові еквіваленти.

6. Організатор не несе відповідальності за будь-які недоліки Призів. Відповідальність за гарантією за дефекти цих призів несе виробник призів або продавець, у якого призи були придбані Організатором.

7. Організатор залишає за собою право придбати приз аналогічної вартості згідно з .

VI. Авторське право

1. Публікуючи Конкурсну роботу, Учасник або його законний представник заявляє, що володіє повними та необмеженими авторськими правами на роботу та фотографії, а також має право розпоряджатися зображенням особи або осіб, представлених на фотографії, а також має згоду цих осіб на поширення їх зображення в рамках Конкурсу та в оприлюднених матеріалах, у тому числі на порталах і веб-сайтах.

2. Учасник або Законний опікун від імені Учасника Конкурсу, беручи участь у Конкурсі, одночасно надає безоплатну, невиключну ліцензію на свою Конкурсну роботу для Організатора (з моменту її надання) безстроково. , кількісні та територіальні обмеження в таких сферах використання: у сфері запису та тиражування твору – внесення твору в пам’ять комп’ютера та мультимедійні мережі, в тому числі Інтернет, внутрішні мережі типу Інтранет; у сфері обігу оригіналу або примірників, на яких зафіксовано твір, – розміщення на ринку; щодо розповсюдження твору – публічне виконання, виставка, показ, відтворення, передача в ефір і ретрансляція, а також надання твору загальнодоступності таким чином, щоб кожен міг отримати до нього доступ у місці та в час на свій вибір, у т.ч. у складі електронних продуктів, у мультимедійних мережах, включаючи внутрішні мережі та Інтернет, а також у системі он-лайн. Водночас законний опікун від імені Учасника Конкурсу дає згоду на здійснення похідних авторських прав, зокрема на творче перетворення, зміну та адаптацію всього або фрагментів; неодноразова публікація в рекламних матеріалах, пов’язаних з Конкурсом (цьогорічного та кожного наступного випуску), а також на веб-сайтах Організатора та їх використання в рекламних та маркетингових цілях Організатора.

3. Беручи участь у Конкурсі, Учасник або законний опікун від імені Учасника погоджується на публікацію його Конкурсної роботи Організатором на веб-сайті www.fundacjadla.pl  та https://www.facebook.com/FundacjadlaTczewa/

VII. Випуск нагород

1. Нагороди будуть вручені в офісі Фонду під час відкриття виставки або пізніше після узгодження збору з Організатором.

2. Переможець Конкурсу втрачає право на приз, який переходить у власність Організатора у випадках:

a) якщо Організатор не отримує зворотне повідомлення від Переможця Конкурсу, зазначеного в пункті 4.10, протягом 2 робочих днів з моменту надсилання Організатором інформації про перемогу в Конкурсі,

b) у разі відмови Переможця Конкурсу прийняти або не отримати приз,

VIII. Інші положення

1. Беручи участь у Конкурсі, Учасник або Законний опікун Учасника Конкурсу заявляє, що приймає Положення Конкурсу та всі умови участі.

в конкурсі.

2. Участь у Конкурсі є безкоштовною та добровільною.

3. Учасники не мають права на винагороду за участь у Конкурсі, а також за будь-яке використання Організатором Конкурсних робіт.

4. У разі виявлення порушень під час Конкурсу внаслідок

зловживань з боку Учасника, в тому числі, зокрема, порушення Учасником Правил Конкурсу, Організатор має право виключити даного Учасника з Конкурсу.

5. Рішення Організатора про виключення Учасника з Конкурсу оскарженню не підлягає.

6. Організатор залишає за собою право змінювати Правила Конкурсу без пояснення причин.

7. Цей Конкурс не є азартною грою у розумінні Закону від 19 листопада 2009 року про азартні ігри (Закон. вісник 2019 р., п. 847 і 1495 та 2020 р., п. 284). 8.7. З усіх питань, не передбачених Положенням, рішення приймає Організатор.

IX. Обробка персональних даних

1. Відповідно до ст. 13 і 14 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46/EC повідомляємо, що адміністратором ваших персональних даних, які обробляються у зв’язку з участю в конкурсі «My Way to Poland», є Fundacja dla Tczewa.

Regulamin po Polsku